���³������§���,���¨������±���³

دنیای موفقیت

انواع کتاب و جزوات و مقالات درسی و شغلی ومالی و موفقیت و تخصصی و عمومی و داستانی و رمان و....

اطلاعیه فروشگاه

به دنیای موفقیت خوش اومدید......با مبلغ نا چیزی محدودیت ها رو کنار بزنید

هشت سنگ بنای موفقیت در نتورک

هشت سنگ بنای موفقیت در نتورک همه میدونیم که یکی از مهمترین آموزش های بازاریابی شبکه ای هشت سنگ بنا یا هشت بلوک موفقیت است !! پس منتظر چی هستی ؟؟!! مگه دنبال تصاعد و رشد خودت و تیمت نیستی؟!! پس چرا هشت سنگ بنای موفقیت رو تهیه نمی کنی ؟؟؟!! با پول یه ساندویچ ، میلیونی پورسانت بگیر!!!! هشت سنگ بنای موفقیت در نتورک:همانطور که میدانید اصل نتورک آموزش است با این جزوه هشت مرحله اساسی کار را فرا میگیرید و یک نتورکر فوق حرفه ای میشوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,600 تومان

مدارات مجتمع خطی

مدارات مجتمع خطی  هﺪف اﯾﻦ درس :  ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪارهﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺁﻧﺎﻟﻮگ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎﯾﯽ ﻣﺪارهﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ١-  ﻓﺼﻞ اول :ﮐﻨﻨ ﺗﻘﻮﯾﺖ  ﺪﻩ هﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ٢-  ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺮﯾﺎن و ﺑﺎر ﻓﻌﺎل ٣-  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺮوﺟﯽ ۴-  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ۵-  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ۶-  ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

مجموعه ای از مطالعات موردی طراحی مدارس

مجموعه ای از مطالعات موردی طراحی مدارس  این بسته فایل های زیر را شامل میباشد : 1-هنرستان 2-school plan 3-ضوابط و اصول طراحی مدرسه 4-مدرسه هنر سنگاپور 5-نمونه موردی 6-هنرستان همراه پرسپکتیو فایل ها به فرمت های مقابل اند :   ppsx   docx   dwg         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

مراحل کاشت ایمپلنت

مراحل کاشت ایمپلنت در این مجموعه با استفاده از فیلم مراحل کاشت ایمپلنت را شرح میدهد ایمپلنت را با این مجموعه فول و کامل شوید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

کتاب دانستنیهای فیزیک

کتاب دانستنیهای فیزیک اگر بگوییم که فیزیک پایه ی همه ی علوم تجربی است مبالغه نکرده ایم.زیرا که پیشرفت در این علم باعث رشد و ایجاد شاخه های مختلفی در علوم و مهندسی شده است.در عمل،پایه ی همه ی رشته های مهندسی و تکنولوژی (فن آوری) قوانین فیزیک است.از تاب سواری ساده کودکان گرفته تا پرواز هواپیما و موشک ها و ماهواره ها اصول و قوانین فیزیک به کار گرفته می شود.فیزیک علمی تجربی است،یعنی ایده ها و نظریه های آن از روی تجربیات وا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,050 تومان

کتاب ضرب المثل های پارسی

کتاب ضرب المثل های پارسی کتاب ضرب المثل های پارسی: در این کتاب تمام ضرب المثل های پارسی بصورت الفبایی دریک کتاب زیبا نوشته شده اند با استفاده از ضرب المثل در صحبت هایتان بدرخشید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,050 تومان

نقاشی های سه بعدی

نقاشی های سه بعدی در این کتاب مجموعه ای  بزرگ از نقاشی های سه بعدی قرار دارد که از دیدن این نقاشی ها انگشت به دهان میشوید حتی تعجب افرادی که از هنر بیزارن رو بر می انگیزه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,050 تومان

تمام فرمول های ریاضی :از اول دبیرستان تا آخر دانشگاه

تمام فرمول های ریاضی :از اول دبیرستان تا آخر دانشگاه تمام فرمول های ریاضی :از اول دبیرستان تا آخر دانشگاه : حرفه ای شوووو!!!! با این کتاب فوق العاده تمام فرمول های ریاضی رو یه جا داشته باشید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

شیوه سخنرانی موثر و فن بیان

شیوه سخنرانی موثر و فن بیان نام کتاب :  شیوه سخنرانی مؤثر و فن بیان نویسنده : ایرج هاشمی زبان کتاب :  پارسی تعداد صفحه : 26 قالب کتاب : PDF   حجم فایل :   197  Kb توضیحات :  اعتراف هزاران نفر درباره سخنرانی چنین بوده است : موقعی که از من خواسته می شود سخنرانی کنم چنان دست و پایم را گم می کنم و دچار ترس می شوم که قادر نیستم درست فکر کنم، درست حواسم را جمع کنم و درست به یاد بیاور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

آموزش بستن حرفه ای کراوات

آموزش بستن حرفه ای کراوات ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮاوات در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻏﺮﻳﺒﻲ اﺳﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ي دوﺧﺘـﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻟﺒـﺎس رﺳـﻤﻲ را دارد در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻦ ﭘﻮش ﺳـﺎده ﺑﺎﺷـﺪ ﮔـﺎﻫﻲ  ﻧﻤﺎد ﺗﺸﺨﺺ و ﮔﺎه ﻧﻤﺎد ﺷـﺎدي و ﺣﺘـﻲ ﻧﻤـﺎد ﻳـﻚ ﻃﺒﻘـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻜﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﻤﻮاره اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻮﭼـﻚ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﻫم ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺒﻮده ﺟﺰ ﮔﺮه زدن آن . آري ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﺒﺴﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,050 تومان

کمی تا قسمتی جدی

کمی تا قسمتی جدی   به هیچ وجه از دستش ندهید مجموعه داستان کوتاه طنز از پیام بخشعلی است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,050 تومان
تعداد صفحه(10):