���³������§���,���¨������±���³

دنیای موفقیت

انواع کتاب و جزوات و مقالات درسی و شغلی ومالی و موفقیت و تخصصی و عمومی و داستانی و رمان و....

اطلاعیه فروشگاه

به دنیای موفقیت خوش اومدید......با مبلغ نا چیزی محدودیت ها رو کنار بزنید

جزوه هیدرولیک ماشین های سنگین

جزوه هیدرولیک ماشین های سنگین pdf : 77 صفحه مقدمه مبانی فیزیک هیدرولیک نمادهای هیدرولیک اجزای سیستم هیدرولیک سیلندر هیدرولیک پمپ های هیدرولیک شیر های کنترل جهت شیرهای کنترل جریان شیرهای یکطرفه شیرهای کنترل فشار سنسورها و ابزار دقیق         ﺗ زﻣﺎﻧﯽ ﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ  ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪ   ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺸﺎر را  1650 در ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﭘ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دیکشنری رشته مهندسی کامپیوتر

دیکشنری رشته مهندسی کامپیوتر دیکشنری رشته مهندسی کامپیوتر کاملترین دیکشنری در مبحث کامپیوتر در ایران فارسی <> انگلیسی 37 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

جزوه طراحی کلیسا

جزوه طراحی کلیسا جزوه طراحی کلیسا :شامل دو فایل و طراحی سه بعدی کلیسا برای دانشجویان معماری فرمتDwg  کلیسا طراحی کن!!!! ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

جزوه طراحی مساجد

جزوه  طراحی مساجد برای رشته معماری شامل فایل های زیر: مسجد جامع اصفهان مسجد چهار ایوانی مسجد کبود تبریز  هر فایل بالای 8 صفحه : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

جزوه اقلیم گرم خشک یزد

جزوه اقلیم گرم خشک یزد شامل فایل های زیر: --اقلیم گرم و خشک --اقلیم گرم --اقلیم ومعماری --تأثیر اقلیم بر اسلوب ساختمان سازي مورد ارتباط گردشگري مناطق خشک با اقلیم --معماری در اقلیمهای مختلف --یزد هر فایل بالای پنجاه صفحه و در فرمت های:pdf,  pptm ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

جزوه طراحی مسکونی

جزوه طراحی مسکونی فرمت فایل ها docx هر فایل بالای 7 صفحه جزوه طراحی مسکونی: شامل فایل های زیر: --طراحي مجتمع مسکوني در منطقه 22 تهران با رويکرد توسعه پايدار --طراحی مجتمع مسکونی روی شیب --طراحی مجتمع مسکونی --لیست مجتمع مسکونی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

جزوه خلاصه الکترو مغناطیس

جزوه خلاصه الکترو مغناطیس ﺟﺰﻭﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻳﺪ  خلاصه ای ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃیس ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻤع ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻧﻈم ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ  ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳت . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺮ ﺟﺎﺩﻭیی!!!خلاﺻﻪ  ﻧﻮﻳﺴﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﻛﻨﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺰﻭﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻴﺪ خلاصه وجامع و مفید ترین جزوه الکترومغناطیسر ایران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

آزمایشگاه مدار

آزمایشگاه مدار با این جزوه درس مدار رو فـــــول و حرفه ای شوید!!! مدارهای الکتریکی از به‌هم پیوستن المان‌های الکتریکی یا غیر فعال (مقاومت، خازن، سلف، لامپ، و …) یا المانهای الکترونیکی یا فعال (دیود، ترانزیستور، IC، و …) یا ترکیبی از آن دو بوجود می‌آید به طوری که حداقل یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود. اگر عناصر تشکیل دهندهٔ مدار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

مدارات مجتمع خطی

مدارات مجتمع خطی  هﺪف اﯾﻦ درس :  ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪارهﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺁﻧﺎﻟﻮگ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎﯾﯽ ﻣﺪارهﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ١-  ﻓﺼﻞ اول :ﮐﻨﻨ ﺗﻘﻮﯾﺖ  ﺪﻩ هﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ٢-  ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺮﯾﺎن و ﺑﺎر ﻓﻌﺎل ٣-  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺮوﺟﯽ ۴-  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ۵-  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ۶-  ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

مجموعه ای از مطالعات موردی طراحی مدارس

مجموعه ای از مطالعات موردی طراحی مدارس  این بسته فایل های زیر را شامل میباشد : 1-هنرستان 2-school plan 3-ضوابط و اصول طراحی مدرسه 4-مدرسه هنر سنگاپور 5-نمونه موردی 6-هنرستان همراه پرسپکتیو فایل ها به فرمت های مقابل اند :   ppsx   docx   dwg         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان
تعداد صفحه(4):